Ohutusraamat 1. klassi minevate laste vanematele

Hea koolipere, lapsevanemad!
Kutsun teid üles pingutama ühiselt selle nimel, et esimesest koolipäevast alates tunneks iga
Eestimaa laps end kooli minnes ja seal olles turvaliselt. Nii nagu ka varasematel aastatel on
koolialguse esimestel päevadel koolide juures ja suurematel ristmikel politseinikud ja
vabatahtlikud, et aidata lastel turvaliselt kooli jõuda. Selleks, et koolis olles iga laps end
turvaliselt tunneks, saate oma panuse anda just teie, koolipersonal ja lapsevanemad. Kutsun
teid üles tegema endast kõik, et meie koolid oleksid kiusamisvabad.

Koolis veedab laps pea kolmandiku oma ööpäevast. Õpetaja jagab lastega klassiruumi ning
möödub lugematul arvul kordi neist koridoris, sööklas või kooliõues. Nii saata just teie tähele
panna märke, mis viitavad kiusamisele. Olgu selleks tobedate hüüdnimede panemine või
omavaheline nügimine, meie võimuses täiskasvanutena on reageerida ja sekkuda. Koolidel on
olemas käitumisjuhised, mida kiusamise korral teha ning enamikel ka tugipersonal, kelle
abiga sekkuda ning lahendusi otsida. Igal koolil on oma noorsoopolitseinik, kellega saate
ühendust võtta. Julgustan abi küsima kohe, kui ilmnevad esimesed märgid kiusamisest või
abivajavast lapsest. Mida kauem kiusamine kestab, seda keerulisem on asjaosalisi sellest
ringist välja saada. Eelmisel aastal lahenduseta jäänud kiusamised jätkuvad tõenäoliselt ka sel
aastal. Eelmises koolis toimunud kiusamine võib ohvrit saata ka uues koolis. Teeme koos nii,
et kiusamisele ei oleks koolis kohta ja pakume abi nii ohvrile kui kiusajale, sest sageli võib
kiusaja olla ise kiusamise ohver.

Lapsevanemad, teie saate kodus rääkida lastega sellest, mis neile muret valmistab ja mida nad
on koolis tähele pannud. Vahel pole vaja teha enamat, kui leida see aeg, et oma last kuulata ja
ehitada nii üles usalduslikku suhet temaga. On oluline, et lapsevanem selgitab, mida
kiusamine tähendab, et laps oskaks seda koolis märgata. Ka siis, kui laps räägib
kiusamisjuhtumitest, mis ei ole otseselt temaga juhtunud, tasub sellest teavitada kooli. Vahel
juhtuvad inetud lood siis, kui õpetaja ei viibi klassis. Mõnikord toimub kiusamine
sotsiaalmeedias ning õpetajal polegi võimalik sellega kursis olla. Koolimajas on ka kohti, kus
õpetajaid polegi. Olgu selleks akendeta tualettruum, kus kellegi kiusamise eesmärgil pidevalt
tulesid kustutatakse või pesuruum, kuhu kiuslikud noored võtavad kaasa mobiiltelefone, et
teisi pildistada. Igasugune tagasiside lapsevanemalt aitab koolil lahendusi otsida kiusamise
tõkestamiseks ja ennetamiseks. Enda lapse kuulamine ja toetamine võib lõpuks aidata ka neid
noori, kellel pole kodus võimalik enda muredest rääkida.

Internetis on kõikidele kättesaadav ka Ohutusraamat, mis on loodud 1. klassi minevate laste
vanematele toetava materjalina turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks.
Palun levitage laste seas infot ööpäevaringsest lasteabi telefonist 116 111, kuhu lapsed saavad
ise mure korral iga hetk helistada.

Turvalist kooliaasta algust soovides

Kirsika Jõks                          Jüri Nõmm
Noorsoopolitseinik                Piirkonnapolitsei
53007283                             58837299
kirsika.jõks@politsei.ee        jyri.nomm@politsei.ee