Lp. lapsevanemad ja õpilased!

2020/2021. õppeaasta algab tavapäraselt, kuid koroonaleviku tingimustes palume riskide maandamiseks tähelepanelikult jälgida Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi.

COVID-19 leviku tõkestamiseks sisenevad koolimajja ainult Ülenurme Gümnaasiumi koolitöötajad ja – õpilased. Vajadusel koolimajja sisenemiseks palume helistada kooli üldtelefonile 7502 620.

Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, nohu,  palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne  peab õpilane  jääma koju ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt. Õpilane, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, siis  suunatakse  haigestunuga kokku puutunud klassi/rühmakaaslased kaheks nädalaks distantsõppele.  Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.

Välisreisidele õppeperioodi jooksul kool õpilasi ei luba. Tulles koolivaheajal välisreisilt  riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil  on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.

Haigestunu vanem või haigestunu peab teavitama kooli  juhtkonda/ klassijuhatajat. Koolipäeva jooksul haigestunud õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab kooli  juhtkonda. Õpilase haigestumisest  koolipäeva jooksul informeeritakse tema vanemaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, talle antakse kirurgiline mask. Haigustunnustega õpilane saadetakse koju.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid.

Terviseameti väitel on kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks distantsi hoidmine ja võimalikult vähe kinnistes ruumides viibimine.

Viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised koolimajja ei sisene. Vestluseks õpetaja või juhtkonnaga palume ette teatada ning vestlusaeg kokku leppida.

Seoses ruumikitsikusega ja COVID-19 viiruse levikuga ei avata 2020/2021. õppeaastal pikapäevarühma. Õpilastel, kes ootavad ühistransporti, on võimalik osaleda bussiooterühmas. Antud rühm tegutseb peamiselt õuealal või aulas õpetajate suunamisel ning järelvalvel.

Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. Sel perioodil korraldatakse õpilasele distantsõpet. Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.

Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111. Nõu ja abi saab küsida ka Rajaleidja nõuandetelefonil 735 0700. Noorte teadlikkust vaimsest tervisest aitavad tõsta portaali Teeviit.ee koondatud materjalid.

Murede lahendamisel pakuvad abi Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni organisatsioonid ja programmid: https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus

Soovitusi noortega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.hm.ee/et/uudised/10-soovitustkuidas-raakida-noortega-koroonaviiruseohtlikkusest

Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidjakuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Soovime kõigile turvalist uut õppeaastat.

Ülenurme Gümnaasiumi juhtkond ja õpetajad