Liiklusohutus kooliümbruses

Liiklusohutus kooliümbruses!

Viimasel ajal on hommikuti esinenud Ülenurme Gümnaasiumi ümbruses mitmeid murettekitavaid liiklusohtlikke olukordi, kus lapsed on sõiduteel ja parklates autode ette jooksnud või jalgrattaga sõitnud. Praegusel pimedal ja hämaral ajal on nähtavus piiratud, seega juhime tähelepanu Ülenurme Gümnaasiumi ümbruses ja parklates ohutule liiklemisele nii sõidukijuhtidel kui ka jalakäijatel.

Lisainformatsioon: http://www.liikluskasvatus.ee/

5 nõuannet, mida lapsevanematel tasub lapsele aeg-ajalt meelde tuletada:

  1. Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu teed ületada! Sõiduteed tuleb ületada selleks ettenähtud kohtades: käigusilla või -tunneli kaudu, ülekäigurajal, ülekäigukohas või ristmikul.

2. Peatu, vaata ja veendu alati enne kui sõiduteele astud! Jalakäijad saavad hetkega peatuda, sõidukid mitte! 50 km/h sõidukiirusel on sõiduki peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 m, märjal 38 m ning lumisel 62 m.

3. Püüa saavutada autojuhiga silmside (liikluse tere)! Reguleerimata ülekäigurajal ehk sebral sõiduteed ületades peab jalakäija enne sõidutee ületamist hindama läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda ja veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületamine on ohutu.

4. Tee ületamisel ära tegele kõrvaliste tegevustega! Ohutuse mõttes tasub ka rohelise fooritule süttides veenduda, kas kõik autod on peatunud ja sõidutee ületamine on ohutu. Oma silm on kuningas!

5. Kuigi kõnnitee on kõige ohutum, siis peab ka seal liikudes peab olema tähelepanelik ja arvestama teistega liiklejatega. Varu liiklemiseks aega!

Põhilised liiklusreeglid, mida lapsele kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel või õuealateel sõitmiseks (sh sõidutee ületus):

  • jalgrattur paikneb teel alati paremal tee servas;
  • jalgrattur peab jalakäijate läheduses liikuma jalakäija kiirusel;
  • jalakäijast möödutakse tavaliselt vasakult (kui jagatakse kergliiklusteed), eelnevalt aegsasti jalgratta signaalkellaga märku andes;
  • jalakäijast möödudes tuleb mööduda piisava külgvahega, et vältida otsasõitu;
  • jalgrattur peab kõnniteel sõites bussipeatuse juures andma teed bussilt maha tulevatele või bussile minevatele jalakäijatele;
  • sõidutee ületamisel on ohutum rattalt maha tulla ja ületada tee jalakäijana (jalgratast käekõrval lükates) just jalakäijatele mõeldud teeületuskohtades (ülekäigurada, käigutunnel, käigusild), kuna laps ei tunne veel eesõiguskohustuse erisusi.
  • jalakäijana ülekäiguraja kaudu sõiduteed ületades on jalakäijal eesõigus ning ka kiirus on automaatselt madal. Enne ülekäigurajale astumist peab aga alati veenduma, et sõidukijuhid on sind märganud ja ka teed annavad.
  • kuni 16-aastasel jalgratturil peab olema peas kinnitatud jalgratturi kiiver;
  • jalgrattaga sõitma minnes peab ratas korras olema (töökorras pidurid ja signaalkell) ning küljes nähtavust suurendavad vahendid (esi-, taga- ning kodarahelkurid, pimedas sõites peavad rattal põlema esi- ja tagamärgutuled).

Ohutut liiklemist!