Lastevanemate üldkoosolek 15. oktoober kell 18.00

Ülenurme Gümnaasiumi 1.-12. klasside lastevanemate üldkoosolek
toimub teisipäeval, 15. oktoobril 2019. aastal kell 18.00
Ülenurme Gümnaasiumi aulas, Tartu mnt 5.

 PÄEVAKORD:
1. Ülenurme Gümnaasium 2019/2020. õppeaastal – Olev Saluveer
2. Liikuma kutsuv kool, võimalused ja väljakutsed – Merike Kull
3. Lastevanemate rahulolu küsitlus ja tagasiside – Riina Lepik
4. Turvaline koolikeskkond – Marion Soostar
5. Hoolekogu aruanne – Varpo Vare
6. Klasside koosolekud – klassijuhatajad

Kohtumiseni !