Lapsevanemate küsitlus 2018

Hea lapsevanem!

Palume Teil osaleda Ülenurme Gümnaasiumi lapsevanemate rahuloluküsitluses. 
Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust koolile olulistel teemadel.
Küsitlus on anonüümne. Küsitluse tulemusi tutvustame lastevanemate üldkoosolekul.

Küsitlusele saate vastata siin: https://goo.gl/uPNmBs

Oleme tänulikud kõigi vastuste eest!