“Koolipingist õue”

11.aprillil kogunesid Tõrvandi spordihoone juurde 1.-3.klassi õpilased erinevatest Tartumaa koolidest. Oli algamas Tartumaa tervistedendavate koolide õppemäng “Koolipingist õue III”.

Ülenurme Gümnaasium kuulub Tervistedendavate Koolide võrgustikku alates 1993. aastast. Mäng toimus juba 3.korda ja on alguse saanud Puhja Gümnaasiumist, mis on samuti üks esimesi tervistedendavaid koole Tartumaal.

Õppemängu eesmärgiks oli kinnistada ja kasutada keskkonna-ja tervisealaseid teadmisi praktiliste õppetegevuste kaudu. Igast koolist osales 3-liikmeline võistkond, kus oli üks õpilane 1., 2. ja 3.klassist. Tegevused toimusid Tõrvandi spordihoone ja staadioni ümbruses. Koolide meeskondadel tuli  12 õppepunktis sooritada erinevaid ülesandeid, mis lähtusid I kooliastme inimese-ja loodusõpetuse  ainekavast. Näiteks tuli tunda Eesti kaarti, lahendada salakirja, sorteerida prügi, mõõta pulssi, tunda liiklusmärke, liigitada kodu- ja metsloomi, rühmitada toiduaineid ning tunda puid ja nende vilju. Mängus tuli kasuks meeskonnatöö ja kaaslastest hoolimine. Pärast mängu pakuti kõikidele osalejatele mitmekesist ja tervislikku toitu Tervisekohvikus, mis asus meie kooli sööklas.

„Koolipingist õue III“ päeval osales 10 kooli Tartumaalt. Kõige paremad tulemused ja I koha saavutas Ülenurme Gümnaasiumi võistkond, kuhu kuulusid Erik Lagodjuk, Jette Riin Luik ja Annaliisa Jalak.

Kogu õuesõppepäeva ettevalmistus ja läbiviimine oli meie algkoolimajas suur meeskonnatöö.

Eriline kiitus asjalikele ja abivalmis 5.klasside õpilastele, kes olid õpetajatele abiks. Suured tänusõnad kuuluvad õpetajatele, kes valmistasid ette  ülesandeid ja korraldasid tööd õppepunktides. Need olid õpetajad Kalli Ird, Sirle Kikerpill, Airi Kahar, Annika Kiili, Raili Avastu, Ardo Heinmaa, Merje Anier, Marit Rauk, Heiki Sarapuu, Siim Sarv, Koit Simso ja Merje Aavik.

Õppemängu  „Koolipingist õue III“  toetasid  ruumide ja meenetega Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Ülenurme Vallavalitus ja Tartumaa Tervisetuba.

Kaire Roonurm, õpetaja
“Koolipingist õue III” projektijuht