Kontaktõpe alates 17.05.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse kõikidele õppijatele.
Kõik haridusasutustes viibijad peavad jätkuvalt kandma maski (kohustuslik kõikidele õpilastele alates 5. klassist, õpetajatele, koolitöötajatele). Kooli ei tohi tulla haigustunnustega.