Hea lapsevanem, võta end kokku ning anna sinagi panus oma kodukandi turvalisusse.

Selleks säti kooliteel oma auto sõidukiirus piirkonnas lubatule kohaseks nii, et lastel ja teistel oleks oma kodutänavatel turvaline liigelda. Ka ülekäiguradadele lähenedes võta hoog maha ja lase jalakäijatel ohutult tee ületada.

Õueala on liiklusruum, kus liiguvad koos vähekaitstud liiklejad ja sõidukid. Selle liikluslahenduse eesmärgiks on tagada vähekaitstud liiklejate eelisõigus sõidukite ees. Õuealal on eesõigus jalakäijatel, mängivatel lastel, jalgratturitel ja teistel kergliiklejatel ning autotranspordi liikumise sujuvus on teisejärguline. See on üks liikluse rahustamiseks kasutatavatest võtetest, mille eesmärk on elukeskkond meeldivamaks muuta, sõidukite mõju vähendada ja kergliiklust edendada. Ehk siis õueala on koht, kus jalakäijal on lubatud liikuda ja laps võib mängida kogu õueala ulatuses ning juht ei tohi jalakäijat seejuures oma liikumisega ohtu seada.

Jalakäija või robotliikuri vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija või robotliikuri kiirusega. Meenutamist vajab seejuures fakt, et õueala suurim lubatud sõidukiirus on 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetus läheduses peab autojuht aga oma masinaga liikuma jalakäija kiirusega või vajadusel ohutuse tagamiseks tuleb juhil oma sõiduk peatada.

Selliselt toimides, tähelepanu ning vastastikkust lugupidamist üles näidates saame kindlad olla, et meie lastel on kodukandis turvaline liikuda ning nad jõuavad tervelt ja ohutult koju ja kooli.

Turvalist kooliteed!

Jüri Nõmm

piirkonnapolitsei