Algklasside hoone ehitus on lõppenud.

Embach Ehitus täitis oma lubaduse ning lõpetas algklasside maja osa ehituse õigeaegselt.
Ülevaate uuest hoonest saad Postimehe artiklist.

Edasi tegeletakse maja sisustamisega, et uuel aastal saaksid õpilased alustada õppimist juba uues hoones.