7.klasside probleemõpe TÜ teaduskooli Uurimislaboriga

Ülenurme Gümnaasiumile naeratas loosiõnn ning 7. klassi loodusteaduste huvilised said osaleda Chemicumis TÜ teaduskooli Uurimislaboris uuel eksperimendiprogrammi – PESUVAHENDILABOR – katsepäeval.

Seal uuriti põneval ja leidlikul viisil, kuidas pesuainete omadused mõjutavad vee karedust ja pindpidevust ning kuidas pesuainega saastatud vesi mõjub reoveepuhasti elustikule. meie noored said olla eksperdid, kes vastavalt legendile kõik vajaliku välja selgitasid.

—–

Probleemõpe on vahend õpilaste aktiviseerimiseks tunnis. Teadmiste omandamine ja õppimine toimub probleemõppe korral probleemide leidmise/püstitamise ja nende lahendamise kaudu, õpetaja ei näita õpikust ette, et nüüd loeme siit leheküljelt ja lahenduse leiate sealt leheküljelt. Lühidalt öeldes peavad õpilased probleemi sõnastama, leidma lahendusvõimalused, neid hindama ja lahenduse sobivust kontrollima. Probleemi lahendamine peab arendama mingeid oskusi, andma teadmisi vms; probleemile peaks olema erinevaid lahendusvõimalusi; probleemi lahendajateks on õpilased, mitte õpetaja, õpilastele võib anda vaid väikeseid näpunäiteid probleemi lahendamiseks. Probleemõpe õpetab probleemide selget defineerimist, erinevatest allikatest andmete leidmist, põhjendatud otsustuste tegemist, alternatiivide nägemist ja nendega arvestamist, loovalt ja kriitiliselt mõtlema, meeskonnatööd.