1.-5. klasside digioskuste ainenädal

Novembris toimus 1.-5. klassidele digitaalsete oskuste ainenädal, mille kujundatavaks üldpädevuseks oli digipädevus. Keskenduti digitehnoloogia eakohasele rakendamisele ja õppetöös ettetulevate probleemide lahendamisele digitehnoloogia abil. Õpilased toimetasid oskuslikult ja leidsid toredaid digitaalseid lahendusi. Õpetajad märkasid  juhendamisele vastavat iseseisvat toimetamist ja töö tulemuslikkust ning valisid välja parimad tööd:

https://www.canva.com/design/DAFzfqoofW0/VE5TSymyxmQjS45O0meBoA/view?utm_content=DAFzfqoofW0&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

Ainenädala raames toimus 5. klassidele suunatud ÜG digitaalse jõulukaardi kujundamise konkurss. Kunstiõpetuse õpetajad valisid välja silmapaistvamad jõulukaardid, millest koostati digitaalne kokkuvõte ja valiti omakorda parimad.Teostuselt parimateks osutusid järgmiste autorite jõulukaardid:

Mihkel Märks

Mattias Aron Kikerpill

Kristel Rammulüüs

Alfred Kivirüüt

 

Parimatest parimaid jõulukaarte kasutatakse Ülenurme Gümnaasiumi digitaalse jõulukaardina. ❄️