Rendikapp

Rendikapp 6.-12. klassi õpilastele.

Rendikapi aastamaks on 14,40 €, s.o 1,60 € kuus.

Tasumine toimub Ülenurme Vallavalitsuse arvelduskontole:

Swedbank a/a EE592200221068464111
SEB pank a/a EE791010102034606009

Selgituseks märkida: rendikapp, klass, õpilase ees- ja perekonnanimi.

Kapi võtme saab kätte peale raha laekumist.

Rendikapi avaldus

Rendikapi eeskiri