Kiusamisest vabaks

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Ülenurme Gümnaasium liitus projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aastal. Praeguseks on see metoodika kasutusel meie kooli 1. klassides.

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna. Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” eesmärk on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt ning kus lapsed hoolivad üksteisest, sekkuvad kiusamise korral ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult. Kogemust, mida pakuvad igapäevases kasvatusprotsessis ilmnevad juhtumid on vajalik mõtestada ning jõuda tegelike põhjusteni.

Täpsem info projekti kohta – www.kiusamisestvabaks.ee