Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor

Nädalavahetusel võistlesid silmapaistvad 7.–8. klassi noored loodusainete asjatundjad Eesti loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus. Võistluse teemaks oli seekord piim.

 

Parim eksperimentaalvoorus ning kokkuvõttes neljas oli Kristjan Lepp (8.d) Ülenurme Gümnaasiumist.

 

Palju õnne suurepärase tulemuse saavutamise puhul! 

XXIX ajaloo-olümpiaadi lõppvooru tulemused

 

23. märtsil toimus Miina Härma Gümnaasiumis XXIX üleriigilise ajaloo-olümpiaadi lõppvoor. Tööstusliku pöörde teemadel võtsid omavahel mõõtu 39 õpilast. Ülenurme Gümnaasiumi õpilased näitasid taas oma suurepäraseid teadmisi antud valdkonnas ning saavutasid tihedas konkurentsis väga head tulemused. Mariann Mekk 8.a klassist sai 4. koha ning Mirtel Trine Roonurm jagas 13.-14. kohta. Õnnitleme tubli tulemuse eest! Kes loeb, see teab!

Sotsiaalainete ainesektsioon

Avatud uste päev 1. klasside õpilastele ja nende vanematele 17. aprillil

Rahatarkuse konverents 9.-12. klassile 26. märtsil

Ajakava:

9.30-10.00 – Swedbank (laenud ja euribor)

10.05-10.35 – SEB (pension)

10.40-11.15 – LHV (kasvukonto ja ettevõtluskonto)

11.15-11.30 – sirutuspaus

11.30-12.30 – Raivo Hein

12.30-13.00 – lõuna

13.00-max 14.30 – Rahakratt

Tartumaa matemaatikaolümpiaadil saavutasid Ülenurme Gümnaasiumi õpilased väga tublid tulemused

Tartumaa matemaatikaolümpiaadil saavutasid Ülenurme Gümnaasiumi õpilased väga tublid tulemused:
 
Sädeli Roos saavutas 4. klasside arvestuses I koha. Juhendaja õpetaja Annika Kiili
Markus Uljas saavutas 4. klasside arvestuses VI koha. Juhendaja õpetaja Karin Pärli
 
Karoli Hanschmidt saavutas 5. klasside arvestuses III koha. Juhendaja õpetaja Annika Kiili
Grete Helene Arro saavutas 5. klasside arvestuses VII koha. Juhendaja õpetaja Maris Annusver
 
Palju õnne kõikidele osalejatele ja täname ka juhendajaid!

XXIX üleriigilist ajaloo-olümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Ajaloo-olümpiaadi üleriigiline piirkonnavoor toimus elektrooniliselt põhikoolis 15. veebruaril ja gümnaasiumiastmes 16. veebruaril 2024. Ülenurme Gümnaasiumi õpilased saavutasid olümpiaadil taaskord väga häid tulemusi.

6. klasside arvestuses saavutas Kadri Kirschenberg 6.c klassist Tartu maakonnas I koha (üleriigilises edetabelis 27. koht), Tiia Yuejye Pechter 6.c klassist II koha (üleriigiliselt 29. koht) ning Vanessa Jürgens 6.a klassist oli III kohal (üleriigiliselt 67. koht).

7. klasside õpilaste seas sai Mirjam Remmelgas 7.b klassist Tartu maakonnas I koha (üleriigiliselt 65. koht), Elisabet Jõks 7.e klassist sai II koha (üleriigiliselt 71. koht) ning Oskar Hanschmidt 7.a klassist oli III kohal (üleriigiliselt 87. koht).

Samuti saavutasid häid tulemusi Ülenurme Gümnaasiumi 8. klasside õpilased. Tartu maakonnas saavutas I koha Mariann Mekk 8.a klassist (üleriigilises edetabelis 7. koht), Mirtel Trine Roonurm 8.a klassist sai II koha (üleriigiliselt 15.-16. koha jagamine) ning III koha saavutas Robert Seim 8.b klassist (üleriigiliselt 34. koht). Mariann ja Mirtel Trine peavad oma teadmisi veel korra proovile panema üleriigilises lõppvoorus 23. märtsil 2024 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

Osavõtt olümpiaadist oli rohkearvuline ning seetõttu ei pääsenud ülejäänud õpilased lihtsalt poodiumile, aga kogusid samas rohkelt häid kogemusi ning uusi teadmisi. Kes loeb, see teab!

Täname kõiki õpilasi ja nende juhendajaid!

Sotsiaalainete ainesektsioon

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtmine

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtmine 2024/2025. õppeaastaks toimub ajavahemikul 02.01.2024 – 15.03.2024.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse/ taotluse ARNO keskkonnas. Klassid komplekteeritakse avalduste laekumise ja suunasoovide järjekorras. Suunavalikusse tuleb märkida kaks (2) eelistatumat soovi (suunda).

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õppima Kambja valla koolikohustuslikud lapsed, kes 2024. aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Vajalikud dokumendid ARNO keskkonnas 1. klassi taotluse tegemisel:
– lapse sünnitunnistuse koopia;
– digitaalne dokumendifoto (sobib ka enda tehtud heleda taustaga portreefoto);
– tervisekaardi koopia;
– koolivalmiduse kaart (esitada esimesel võimalusel).

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:
– muusikasuund;
– spordi ja terviseedenduslik suund;
– reaalsuund.

Valikus on varane keeleõpe
– inglise ja saksa keel (1.–2. klass aineringi baasil).

1.–5. klassi õpilastele on koolivorm soovituslik.

 

Lahtiste uste päev toimub Ülenurme Gümnaasiumis neljapäeval, 18.04.2024. a.

Täiendav info tel 741 5650 (õppealajuhataja Merje Aavik)

Edastame teate: Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest

Järk-järgult kasvav Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest, et tulevat õppeaastat paremini planeerida ja luua vajalikul arvul õppekohti.

Kambja vallas ei ole määratud koolipiirkondi ja otsuse koolivaliku osas teeb lapsevanem, uurides transpordivõimalusi. Valikul saab iga vanem valida sobiva haridusasutuse. Vallas saab õppida Kambja Ignatsi Jaagu Koolis, Kuuste Koolis, Tõrvandi Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis ja Unipiha Algkoolis. Kooliealisi lapsi jagub igasse valla kooli.

Täpsem info SIIN

 

1.-5. klasside digioskuste ainenädal

Novembris toimus 1.-5. klassidele digitaalsete oskuste ainenädal, mille kujundatavaks üldpädevuseks oli digipädevus. Keskenduti digitehnoloogia eakohasele rakendamisele ja õppetöös ettetulevate probleemide lahendamisele digitehnoloogia abil. Õpilased toimetasid oskuslikult ja leidsid toredaid digitaalseid lahendusi. Õpetajad märkasid  juhendamisele vastavat iseseisvat toimetamist ja töö tulemuslikkust ning valisid välja parimad tööd:

https://www.canva.com/design/DAFzfqoofW0/VE5TSymyxmQjS45O0meBoA/view?utm_content=DAFzfqoofW0&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

Ainenädala raames toimus 5. klassidele suunatud ÜG digitaalse jõulukaardi kujundamise konkurss. Kunstiõpetuse õpetajad valisid välja silmapaistvamad jõulukaardid, millest koostati digitaalne kokkuvõte ja valiti omakorda parimad.Teostuselt parimateks osutusid järgmiste autorite jõulukaardid:

Mihkel Märks

Mattias Aron Kikerpill

Kristel Rammulüüs

Alfred Kivirüüt

 

Parimatest parimaid jõulukaarte kasutatakse Ülenurme Gümnaasiumi digitaalse jõulukaardina. ❄️

Suurepärased uudised õpioskuste talgutelt!

8. novembril toimus XXVIII õpioskuste talgute piirkondlik voor. Ülenurme Gümnaasiumi 5. klasside võistkonnad saavutasid märkimisväärseid tulemusi:

I koht Ülenurme Gümnaasiumi II võistkond (58 punktist 55 punkti)

Karoli Hanschmidt

Marten Kivend

Mihkel Märks

Rasmus Heero

Reicel Saaron

II ja III kohta jagasid Kambja Ignatsi Jaagu Kool ja Ülenurme Gümnaasiumi III võistkond (50 punkti)

Daisy-Tairy Päll

Elerin Mäe

Karola Videvik

Mirtel Kivisoo

Robin Päid

IV koht Ülenurme Gümnaasiumi I võistkond (47 punkti)

Alfred Kivirüüt

Dessa Haava

Marjanna Koort

Rivo Vahur

Treik Puis

 

Palju õnne kõikidele võitjatele ja ka juhendajatele!

Õpetaja – tule meile!

Ülenurme Gümnaasium kuulutab välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks:

inimeseõpetuse õpetaja (asenduskoht, 10 ainetundi nädalas alates 13.11.2023)

* inglise keele õpetaja (asenduskoht, 12 ainetundi nädalas alates 13.11.2023)

klassiõpetaja (1,0 asenduskoht alates 08.01.2024)

* poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikoht)

psühholoog (1,0 ametikoht)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 29.10.2023. a kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonil 7502 622.

Ülenurme Gümnaasiumi 39. aastapäevale pühendatud aktus 20. oktoobril