Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtmine

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtmine 2024/2025. õppeaastaks toimub ajavahemikul 02.01.2024 – 15.03.2024.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse/ taotluse ARNO keskkonnas. Klassid komplekteeritakse avalduste laekumise ja suunasoovide järjekorras. Suunavalikusse tuleb märkida kaks (2) eelistatumat soovi (suunda).

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õppima Kambja valla koolikohustuslikud lapsed, kes 2024. aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Vajalikud dokumendid ARNO keskkonnas 1. klassi taotluse tegemisel:
– lapse sünnitunnistuse koopia;
– digitaalne dokumendifoto (sobib ka enda tehtud heleda taustaga portreefoto);
– tervisekaardi koopia;
– koolivalmiduse kaart (esitada esimesel võimalusel).

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:
– muusikasuund;
– spordi ja terviseedenduslik suund;
– reaalsuund.

Valikus on varane keeleõpe
– inglise ja saksa keel (1.–2. klass aineringi baasil).

1.–5. klassi õpilastele on koolivorm soovituslik.

 

Lahtiste uste päev toimub Ülenurme Gümnaasiumis neljapäeval, 18.04.2024. a.

Täiendav info tel 741 5650 (õppealajuhataja Merje Aavik)

Edastame teate: Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest

Järk-järgult kasvav Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest, et tulevat õppeaastat paremini planeerida ja luua vajalikul arvul õppekohti.

Kambja vallas ei ole määratud koolipiirkondi ja otsuse koolivaliku osas teeb lapsevanem, uurides transpordivõimalusi. Valikul saab iga vanem valida sobiva haridusasutuse. Vallas saab õppida Kambja Ignatsi Jaagu Koolis, Kuuste Koolis, Tõrvandi Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis ja Unipiha Algkoolis. Kooliealisi lapsi jagub igasse valla kooli.

Täpsem info SIIN

 

1.-5. klasside digioskuste ainenädal

Novembris toimus 1.-5. klassidele digitaalsete oskuste ainenädal, mille kujundatavaks üldpädevuseks oli digipädevus. Keskenduti digitehnoloogia eakohasele rakendamisele ja õppetöös ettetulevate probleemide lahendamisele digitehnoloogia abil. Õpilased toimetasid oskuslikult ja leidsid toredaid digitaalseid lahendusi. Õpetajad märkasid  juhendamisele vastavat iseseisvat toimetamist ja töö tulemuslikkust ning valisid välja parimad tööd:

https://www.canva.com/design/DAFzfqoofW0/VE5TSymyxmQjS45O0meBoA/view?utm_content=DAFzfqoofW0&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

Ainenädala raames toimus 5. klassidele suunatud ÜG digitaalse jõulukaardi kujundamise konkurss. Kunstiõpetuse õpetajad valisid välja silmapaistvamad jõulukaardid, millest koostati digitaalne kokkuvõte ja valiti omakorda parimad.Teostuselt parimateks osutusid järgmiste autorite jõulukaardid:

Mihkel Märks

Mattias Aron Kikerpill

Kristel Rammulüüs

Alfred Kivirüüt

 

Parimatest parimaid jõulukaarte kasutatakse Ülenurme Gümnaasiumi digitaalse jõulukaardina. ❄️

Suurepärased uudised õpioskuste talgutelt!

8. novembril toimus XXVIII õpioskuste talgute piirkondlik voor. Ülenurme Gümnaasiumi 5. klasside võistkonnad saavutasid märkimisväärseid tulemusi:

I koht Ülenurme Gümnaasiumi II võistkond (58 punktist 55 punkti)

Karoli Hanschmidt

Marten Kivend

Mihkel Märks

Rasmus Heero

Reicel Saaron

II ja III kohta jagasid Kambja Ignatsi Jaagu Kool ja Ülenurme Gümnaasiumi III võistkond (50 punkti)

Daisy-Tairy Päll

Elerin Mäe

Karola Videvik

Mirtel Kivisoo

Robin Päid

IV koht Ülenurme Gümnaasiumi I võistkond (47 punkti)

Alfred Kivirüüt

Dessa Haava

Marjanna Koort

Rivo Vahur

Treik Puis

 

Palju õnne kõikidele võitjatele ja ka juhendajatele!

Õpetaja – tule meile!

Ülenurme Gümnaasium kuulutab välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks:

inimeseõpetuse õpetaja (asenduskoht, 10 ainetundi nädalas alates 13.11.2023)

* inglise keele õpetaja (asenduskoht, 12 ainetundi nädalas alates 13.11.2023)

klassiõpetaja (1,0 asenduskoht alates 08.01.2024)

* poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikoht)

psühholoog (1,0 ametikoht)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 29.10.2023. a kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonil 7502 622.

Ülenurme Gümnaasiumi 39. aastapäevale pühendatud aktus 20. oktoobril

Õpilaspiletist

Head lapsevanemad!

Hetkel ei ole kahjuks võimalik www.eduid.ee leheküljel kontrollida õpilaspiletite kehtivust.

Lehekülje ja õpilaspiletite haldaja Eesti Üliõpilaskondade Liit on probleemist teadlik ning proovib sellega tegeleda.

Õpilaspiletite tellimine antud keskkonnast on endiselt võimalik. Juhul, kui õpilasel on õpilaspilet kadunud, tuleb tellida see www.eduid.ee leheküljel ning selle eest tasuda lapsevanemal (3,50 eurot).

Juhul, kui õpilasel on õpilaspilet aegunud, saab lapsevanem täita taotluse www.eduid.ee leheküljel, soovituslik on uuendada ka fotot (sobib hästi heledal taustal tehtud foto) ning lisada see. Sellisel juhul maksab õpilaspileti eest kool.

*Pikenduskleebised jagab klassijuhataja õpilastele kätte enne 1. oktoobrit.

PS! Kui on soov kasutada õpilaspiletit ühissõidukitega sõitmiseks, tuleb see lapsevanemal aktiveerida leheküljel pilet.ee 

 

Palume kannatlikku meelt!

Küsimuste korral pöörduda projekti- ja arendusjuhi Susan Sasorini poole (susan.sasorin@yle.edu.ee)

Eelkool 2023/2024. õppeaastal

Ülenurme Gümnaasiumis alustab kolmapäeval, 4.10.2023 tööd koolivalmidust toetav eelkool 6-7- aastastele lastele, kes 2024 aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Eelkooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse/taotluse ARNO keskkonnas,  link SIIN.  Avaldusi saab täita alates 11.09.2023

Eelkooli tunnid toimuvad kolmapäeval kell 16.00 – 17.30 ja neljapäeval kell 16.00 – 17.30. Iga laps osaleb eelkooli töös ühel päeval.
Avame kolm õpperühma.
Klassid komplekteerime avalduste laekumise järjekorras.
Küsimuste korral info tel. 7415650 (õppejuht Merje Aavik).

1. klasside lapsevanemate infokoosolek 28. augustil

Hea tulevase 1. klassi õpilase lapsevanem!

Klassijuhatajad ootavad Teid 28. augustil kell 17.30 koolimajja, et kõige olulisem veel enne uut algust läbi rääkida. Sisse pääseb Silmapiiri tänava kaudu (algklasside majast).

1.a – klassijuhataja Veronika Vahemets – klass 225

1.b – klassijuhataja Raili Avastu – klass 212

1.c – klassijuhataja Maris Annusver – klass 222

1.d – klassijuhataja Krista Luik – 218

Koosolek on mõeldud vaid lapsevanematele.

2023/2024. õppeaasta avaaktused 1. septembril

6.-12. klasside õpikute ja töövihikute kättesaamine

6.-12. klassid saavad õpikud ja töövihikud kätte kooli raamatukogust (gümnaasiumimaja II korrusel). 

1.-5. klassid saavad õpikud kätte klassijuhataja- või ainetunnis.

 

* 9. klassid – 28. august kell 9.00-14.00

* 8. klassid – 29. august kell 9.00-14.00

* 7. klassid – 30. august kell 9.00-14.00

* 6. klassid – 31. august kell 9.00-14.00

* 10.-12. klassid – 1. september kell 8.00-14.00

Palun võta kaasa ka õpilaspilet!

Kui määratud aeg kuidagi ei sobi, siis helista või kirjuta.

 

Marje Võsso

Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogu juhataja

+372 5117 151

marje.vosso@yle.edu.ee

Koolivormilaat 28. augustil kell 17.00

Esmaspäeval, 28. augustil kell 17.00 algklasside maja aatriumis toimub koolivormilaat, kus on võimalik vahetada, osta või müüa väikseks jäänud, kuid korralikke koolivormielemente.

Info koolivormi kohta SIIN