1. klass

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2018/2019. õppeaastaks toimub
12.03 – 23.03.2018 kell 8.00 – 15.00 ning 13.03.2018 kell 8.00 – 18.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses Tartu mnt 5 (sissepääs Silmapiiri tn).

Kaasa palume võtta:
– avaldus (pdf väljaprint SIIT)
– lapse sünnitunnistus
– üks dokumendifoto
– tervisekaart (võib tuua hiljem)
– koolivalmiduse kaart (võib tuua hiljem)
Avalduse saab täita ka kohapeal.

Tutvumine muusikaklassi soovijatega toimub teisipäeval, 13.03.2018 kell 17.00 – 18.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses Tartu mnt 5 (sissepääs Silmapiiri tn).

Lahtiste uste päev toimub laupäeval, 07.04.2018 kell 10.00 Ülenurme Gümnaasiumis Tartu mnt 5. Oodatud on õpilased koos lapsevanematega.

Päevakorras :
– üldinfo Ülenurme Gümnaasiumist
– 1. klasside õppetöö korraldus 2018/2019. õppeaastal
– õppesuunad alates 1. klassist: muusikakallak, spordi-terviseedenduslik suund, ilma lisaõppeta
– varane keeleõpe
– informaatika Ülenurme Gümnaasiumi õppekavas alates 1. klassist.
– lapse arengu toetamise võimalused Ülenurme Gümnaasiumis
– huviringide esinemised, kontsert

Tulevastele 1.klassi õpilastele
– esimesed koolitunnid
– kontsert

Kaasa võtta värvipliiatsid. Info telefonil 7415 650, 7415276.

 

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad: