1. klass

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks toimub

11. märtsist – 20.märtsini 2019 kell 8.00 – 15.00 ning 13. märtsil 2019.a kell 8.00 – 18.00  Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses Tartu mnt 5.

Kaasa palume võtta:

– avaldus SIIN (avalduse saab täita ka kohapeal).
– lapse sünnitunnistus
– tervisekaart (võib tuua hiljem)
– koolivalmiduse kaart (võib tuua hiljem)
– dokumendi digifoto saata e-mailile meedia@yle.edu.ee. Juurde lisada lapse nimi ja isikukood.

Tutvumine muusikaklassi soovijatega toimub teisipäeval, 19.02.2019 kell 17.00 – 18.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses Tartu mnt 5. (Sissepääs Silmapiiri tn).

Lahtiste uste päev toimub laupäeval, 13. aprillil  algusega  kell 10.00  Ülenurme Gümnaasiumis  Tartu mnt 5.  Oodatud on õpilased koos lapsevanematega.

Päevakorras :

– üldinfo Ülenurme Gümnaasiumist

– 1. klasside õppetöö korraldus 2019/2020 õppeaastal

– õppesuunad  alates 1. klassist: muusikakallak, spordi-terviseedenduslik suund, tavaklass (üldõpetus)

– varane keeleõpe alates 1. klassist

– informaatika  Ülenurme Gümnaasiumi õppekavas alates 1. klassist.

– lapse arengu toetamise võimalused Ülenurme Gümnaasiumis

– huviringide esinemised, kontsert

Tulevastele 1.klassi õpilastele

  • esimesed koolitunnid
  • kontsert

Kaasa võtta värvipliiatsid.

Info telefonil 7415 650, 7415276.

Infovoldik avaneb siit.

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad: