1. klass

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klasside nimekirjad 2019/2020.

Kui Teie laps ei alusta kooliteed Ülenurme Gümnaasiumis, andke teada telefonil 7415650 või meiliaadressil: merje.aavik@yle.edu.ee.

Lahtiste uste päev toimub laupäeval, 13. aprillil  algusega  kell 10.00  Ülenurme Gümnaasiumis  Tartu mnt 5.  Oodatud on õpilased koos lapsevanematega.

Päevakorras :

– üldinfo Ülenurme Gümnaasiumist

– 1. klasside õppetöö korraldus 2019/2020 õppeaastal

– õppesuunad  alates 1. klassist: muusikakallak, spordi-terviseedenduslik suund, tavaklass (üldõpetus)

– varane keeleõpe alates 1. klassist

– informaatika  Ülenurme Gümnaasiumi õppekavas alates 1. klassist.

– lapse arengu toetamise võimalused Ülenurme Gümnaasiumis

– huviringide esinemised, kontsert

Tulevastele 1.klassi õpilastele

  • esimesed koolitunnid
  • kontsert

Kaasa võtta värvipliiatsid.

Info telefonil 7415 650, 7415276.

Infovoldik avaneb siit.

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad: