Avalduste vormid

Rendikapi avaldus

Koolist lahkumise avaldus (täidab alaealise õpilase lapsevanem)

Koolist lahkumise avaldus (täidab täisealine vähemalt 18 aastane õpilane)

Õppetööst vabastamine – võistlused, reis jms (esitada vähemalt 1 nädal enne soovitava vabastusperioodi algust)

Ringkäiguleht

Huviringi astumise avaldus

Uurimistöö avaldus

Stipendiumi avaldus

Lähetuskorraldus

Pikapäevarühma avaldus

Pikapäevarühma toitlustamise avaldus

Duplikaadi taotlemise info (avaldus SIIN)

Õpilaspileti asenduskaardi avaldus

Vastuvõtu avaldused (eelkool ning 1-12kl) SIIN