Vastuvõtmise kord

Kooli direktor kinnitab Ülenurme Gümnaasiumi õppeaasta vastuvõtutingimused ja korraldab nende avalikustamise igal aastal hiljemalt 1. märtsiks.

Õpilaste vastuvõtmise kord 2018