Vastuvõtmise kord

Kooli direktor kinnitab 2017/2018 õppeaasta vastuvõtutingimused ja korraldab nende avalikustamise hiljemalt 1. märtsiks 2017.a.

Õpilaste vastuvõtmise kord 2017