10. klass

Värske info! Vestlusvooru pääsenutele on saadetud e-kirjad.

Vestlused toimuvad ajavahemikul 02.05.2019 – 10.05.2019.

Vastuvõtt 10. klassi 2019/2020. õppeaastal:

Vastuvõtukatsed 10.klassi toimuvad 03.04.2019  –  05.04.2019.

Registreerimine katsetele alates 01.03.2019 elektroonselt, link SIIN

Registreerimise kinnitusteated saadetakse alates 25.03.2019.

Vastuvõetud õpilasi teavitatakse kirjalikult e-maili teel.

Lisainfo telefonil 7502 620

 

2019/2020. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Kool võtab kümnendasse klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente vastu ajavahemikul 20.06. – 28.06.2019 (tööpäeviti 9.00 – 14.00).

Õpilane, kes arvatakse 10. klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele;
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe digifoto õpilaspiletile formaadis 3x4cm, aadressile meedia@yle.edu.ee, juurde lisada õpilase nimi ja isikukood.