10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2020/2021. õppeaastal

Hea tulevane 10. klassi õpilane!

Elektroonilised vastuvõtukatsed 10. klassi on edasi lükatud seose Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga. 

Vastuvõtukatsetele registreerujatega võetakse ühendust, kui selgub uus kuupäev.

Katsetele saab registreerida elektrooniliselt SIIN

2020/2021. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Õpilane osaleb vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide ja vestluse tulemused ning 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa.

Katsetele oodatakse õpilasi, kelle 9. klassi tunnistusel õppeainete perioodihinded ja käitumishinne on vähemalt rahuldavad.

_____________________________________________________

10.klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente võetakse vastu ajavahemikul 18.06. – 30.06.2020 tööpäeviti (v.a riigipühad) kell 9.00 – 14.00.
Õpilane, kes arvatakse 10.klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe digifoto õpilaspiletile formaadis 3x4cm, aadressile meedia@yle.edu.ee, juurde lisada õpilase nimi ja isikukood.