10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2018/2019. õppeaastal

Vastuvõtukatsed 10.klassi toimusid 04.04.2018  ja 06.04.2018.

Vestlused toimuvad ajavahemikul 02.05.2018 – 11.05.2018. Vestlustele kutsutute nimekiri SIIN.

Info telefonil 7502 620 (E-R 9.00-13.00).

 

2018/2019. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Kool võtab kümnendasse klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente vastu ajavahemikul 20.06. – 29.06.2018 (tööpäeviti 9.00 – 14.00).

Õpilane, kes arvatakse 10. klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe foto 3 x 4 cm.