10. klass

2019/2020. õppeaasta 10. klassid on komplekteeritud.

Lisainfo telefonil 7502 620

2019/2020. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.
________________________________________________________________

Õpilane, kes arvatakse 10. klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele;
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe digifoto õpilaspiletile formaadis 3x4cm, aadressile meedia@yle.edu.ee, juurde lisada õpilase nimi ja isikukood.