Tunnustamine

Ülenurme Gümnaasiumi kodukord (§ 5)

§ 5. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul.

(1) Ülenurme Gümnaasium tunnustab oma õpilasi nii õppetöö kui sportlike saavutuste, koolivälise aktiivsuse ning kooli esindamise eest.

(2) Tunnustamise viisid:
1) õpetaja suuline kiitus;
2) õpetaja kirjalik tänu või kiitus e-päevikus;
3) direktori käskkirjaline tunnustus;
4) kiitus- või tänukiri, ainekiituskiri;
5) parimate ainetundjate tunnustamine;
6) aasta sportlase valimine;
7) ühekordne rahaline preemia väljapaistvate tulemuste või heategevuse eest;
8) valla stipendium vastavalt statuudile;
9) õpilaste vastuvõtt kooli juhtkonna tänuüritusel;
10) tänumeened

 

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord – Riigi Teataja