Tööpakkumised

Seoses õpilaste arvu suurenemisega kuulutab Ülenurme Gümnaasium välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • klassiõpetaja (1,0 kohta)
  • eripedagoog (1,0 kohta)
  • väikeklassi õpetaja (0,8 kohta)
  • pikapäevarühma-ja eelkooli õpetaja (0,8 kohta)

ametikohtade tööle asumisega alates  28.08.2017.a.

Nõuded kandideerijale: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse, eripedagoogilised kompetentsid.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 31.05.2017.a. kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme.

Info telefonil 7415650.