Üldinfo

Ülenurme Gümnaasium

1984.a asutatud Ülenurme Gümnaasium asub 2 km kaugusel Tartu linna piirist. Ülenurme Gümnaasiumis õpib üle 1 000 õpilase. 2017. aasta oktoobris valmis juurdeehitusena kaasaegne algklasside õppehoone. Gümnaasiumis on 4 õppesuunda: humanitaar-, reaal-, loodus- ja spordisuund; põhikoolis on 2 suunda: muusika- ja spordi-terviseedenduslik suund.

Kooli moto: „Õpi ja arene“.
Ühisväärtused: tervis ja terviseedenduslik töö koolikogukonnas; sallivus ja koostöö, ettevõtlikkus.

Ülenurme Gümnaasiumi põhiväärtused on õpilaste ja kogukonna teiste liikmete tervis ja õige tervisekäitumise kujundamine, perekonna toetamine õpilase kujundamisel õppijaks, hooliva  ja kohusetundliku kasvukeskkonna loomine. Oluline püsiväärtus ülenurmelaste kui kogukonna jaoks on õige tervisekäitumise kujundamine. Alates 1993.a kuulub kool tervist edendavate koolide ja  2011.a  UNESCO Ühendkoolide võrgustikku.

Edukas on olnud Ülenurme Gümnaasiumi rahvusvaheline projektitöö. Alates 2005. aastast on Ülenurme Gümnaasium osalenud iga kahe aasta tagant toimuvatel rahvusvahelistel Pierre de Coubertini koolide foorumitel. Eduka esinemise eest noortefoorumitel valiti kool läbi viima 11. noortefoorumit. 2017 aastal 19. – 26. augustil toimus rahvusvaheline noortefoorum Ülenurmel.

1998. aastast alates on meie koolis toimunud üheksal korral kooliolümpiamängud. 2000. aastast on kooliolümpiamängud olnud rahvusvahelised. Järgmine kooliolümpiamängude aasta on 2020.

2015. aastal tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus Ülenurme Gümnaasiumi kooliperet „Hea kooli rajaleidja 2015“, 2017.aastal “Hea kooli teerajaja 2017” ja 2019 “Hea kooli edendaja 2019” tiitliga.

Kambja vallalehe väljaanded teemal Ülenurme Gümnaasium on leitavad siin https://www.kambja.info/tag/ulenurme-gumnaasium/

Ülenurme Gümnaasiumis on:

 • 2010. a sügisel valminud uus raamatukogu, poiste ja tüdrukute tööõpetusklass, kammersaal ja söökla;
 • stipendium parimatele a´ 20 EUR-i;
 • üle 1 000 õpilase ja üle 60 eriharidusega õpetajat;
 • aktiivne õpilasesindus;
 • klassidevaheline võistlus;
 • algklasside ja gümnaasiumi õppehoone;
 • spordikompleks 6 saaliga (korvpalli-, maadlus-, akrobaatika-, võrkpalli- ja jõusaal, lasketiir);
 • täismõõtmeline staadion;
 • rahvusvahelised kooliolümpiamängud;

Koolis tegutsevad 30 tasuta huviringi (s.h sega-, mudilas-, poiste- ja lastekoor, muuseumi-, arvuti-, näite-, koduloo- ja poiste käsitööring, maadlusring, tantsuringid, draamaring, liiklusring, mälumänguring, raadioamatöörid ning spordiringid).

Traditsioonilised õpilasüritused:

 • võimlemispidu;
 • muusikapidu;
 • käsitöö- ka kunstinäitused;
 • vilistlasõhtu;
 • ainenädalad;
 • näitemängupäevad;
 • sügisnäitus;
 • valla tunnustus parimatele klassidele, õppuritele ja sportlastele.

Ülenurme Gümnaasiumiga samas majas tegutseb ka muusikakool, kus:

 • on võimalik omandada professionaalne muusikaline algharidus;
 • saab õppida klaverit, viiulit, tšellot, akordioni, kitarri, trumme, erinevaid puhkpille ja laulu;
 • on omapärasus jazz-pop kallakuga laulustuudio Ursel Oja juhendamisel;
 • on laulustuudiost pärit paljud kuulsad noored lauljad: Kerli Kõiv, Laura Põldvere, Hannaliisa Uusma, Eliisa Kõiv, Margus Vaher, Anne Arrak jt;
 • saadud haridus võimaldab edasi õppida kõigis eesti vastavates keskeriõppeasutuses, eelkõige muusikat, aga ka kultuuriga seotud erialasid;
 • lisanduvad igapäevasele õppetööle toredad traditsioonid ja ettevõtmised (lauluvõistlus “Jõulutäht“);
 • 1989 aastast tegutsenud muusikakool asub gümnaasiumi kõrval uues hoone kompleksis;
 • õpib üle 200 õpilase ja õpetab 30 õpetajat.

Muusikakooli kodulehekülg: www.muusikakool.net

Laulustuudio kodulehekülg:  www.laulustuudio.ee

E-mail: ylle@muusikakool.net

Tel 750 2650 või 750 2651