Üldinfo

Ülenurme Gümnaasium on asutatud 1984. aastal. Kool asub geograafiliselt soodsas paiga – 3 km kaugusel Tartu linnast, Tallinn-Võru maantee ääres, ökoloogiliselt puhtas paigas.

Ülenurme Gümnaasiumi õppetöö toimub kahes majas:

 • algklasside majas Tõrvandi alevikus (1.-5. klass)
 • gümnaasiumi majas Ülenurme alevikus (6.-12. klass)

Ülenurme Gümnaasiumis on:

 • 2010. a sügisel valminud uus raamatukogu, poiste ja tüdrukute tööõpetusklass, kammersaal ja söökla;
 • stipendium parimatele a 20 EUR-i;
 • ca 700 õpilast ja 54 eriharidusega õpetajat;
 • aktiivne õpilasesindus;
 • klassidevaheline võistlus;
 • algklasside ja gümnaasiumi õppehoone;
 • spordikompleks 6 saaliga (korvpalli-, maadlus-, akroaatika-, võrkpalli- ja jõusaal, lasketiir);
 • täismõõtmeline staadion;
 • ühiselamu;
 • rahvusvahelised kooliolümpiamängud;
 • sõpruskoolid Soomes, Saksamaal, Slovakkias.

Ülenurme Gümnaasium kuulub rahvusvahelise Pierre de Coubertini koolide Liitu.

Koolis tegutsevad 30 tasuta huviringi (sega-, mudilas-, poiste- ja lastekoor, muuseumi-, arvuti-, näite-, koduloo- ja poiste käsitööring, raadioamatöörid ning spordiringid).

Sisseastumiskatsete alusel komplekteeritaks humanitaar-, reaal- loodusainete või spordiklass vastavalt gümnaasiumisse astujate soovidele.

Lisaks kohustuslikele kursustele gümnaasiumis on võimalus valida järgmisi valikaineid:

 • lennundus;
 • spordiajalugu ja tervisehoid;
 • meedia- ja teatriõpetus;
 • filosoofia;
 • C-võõrkeel;
 • arvutiõpetus;
 • karjääriõpetus;
 • kaardiõpetus;
 • keemia ja bioloogia praktikumid;
 • spordimeisterlikkus (üldkehaline ettevalmistus + sportmängud);
 • majandusõpetus;
 • joonestamine;
 • ettevalmistused riigieksamiks.

Traditsioonilised õpilasüritused:

 • võimlemispidu;
 • muusikapidu;
 • käsitöö- ka kunstinäitused;
 • vilistlasõhtu;
 • ainenädalad;
 • näitemängupäevad;
 • grilli- ja pannkoogipidu;
 • sügisnäitus;
 • valla tunnustus parimatele klassidele, õppuritele ja sportlastele.

Ülenurme Gümnaasiumiga samas majas tegutseb ka muusikakool, kus:

 • on võimalik omandada professionaalne muusikaline algharidus;
 • saab õppida klaverit, viiulit, tšellot, akordioni, kitarri, trumme, erinevaid puhkpille ja laulu;
 • on omapärasus jazz-pop kallakuga laulustuudio Ursel Oja juhendamisel;
 • on laulustuudiost pärit paljud kuulsad noored lauljad: Kerli Kõiv, Laura Põldvere, Hannaliisa Uusma, Eliisa Kõiv, Margus Vaher, Anne Arrak jt;
 • saadud haridus võimaldab edasi õppida kõigis eesti vastavates keskeriõppeasutuses, eelkõige muusikat, aga ka kultuuriga seotud erialasid;
 • lisanduvad igapäevasele õppetööle toredad traditsioonid ja ettevõtmised (lauluvõistlus “Jõulutäht“);
 • 1989 aastast tegutsenud muusikakool asub gümnaasiumi kõrval uues hoone kompleksis;
 • õpib üle 200 õpilase ja õpetab 30 õpetajat.

Muusikakooli kodulehekülg: www.muusikakool.net

Laulustuudio kodulehekülg:  www.laulustuudio.ee

E-mail: ylle@muusikakool.net

Tel 750 2650 või 750 2651