Sport

Spordisuundeesmärgiks tervisliku eluviisi väärtustamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ja üldkehaline ettevalmistus. Lisaks füüsilisele treeningule teoreetilised teadmised treeningu olemusest, rahvaspordiürituste korraldamisest, majandamisest ja spordiajaloost. Soovi korral spordikohtuniku kutse omandamine. Spordialad: korvpall, kergejõustik, suusatamine, laskmine, iluvõimlemine; koolivälised treeningrühmad, koostöö erinevate spordiklubidega. Võimalus valida looduspraktikume, täiendavaid võõrkeelekursusi ja arvutiõpet.

Valikkursused:

  • Spordimeisterlikkuse täiustamine ja tervisesport
  • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
  • Spordikohtuniku ettevalmistus
  • Üldkehaline ettevalmistus
  • Kehalised võimed ja liikumisoskused
  • Spordiajalugu
  • Looduspraktikumid
  • Inimene ja tervis
  • Kaardiõpetus