Reaal

Reaalsuundeesmärgiks süvendada huvi reaalainete vastu, tõsta matemaatika pädevuse, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Reaalsuuna valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse. Huvipakkuvad on ettevõtluse, projekti kirjutamise, majandusliku arvestuse ja analüüsi kursused.

Valikkursused:

 • Majandusmatemaatika elemendid
 • Matemaatika ajalugu
 • Tehniline joonestamine
 • Arvuteooria elemendid
 • Tõenäosus ja statistika
 • Programmeerimine
 • Loogika
 • Veebidisain
 • Pilditöötlus
 • Geomeetria
 • Füüsika ja tehnika
 • Majandusõpetus
 • Looduspraktikumid