Loodus

Loodussuundeesmärk süvendada teadmisi loodusainetest. Tutvutakse jäätme- ja keskkonnasaaste probleemidega, ökosüsteemidega, loodusvarade ja energiaprobleemidega, käsitletakse Eesti looduse mitmekesisust ja keskkonnakaitset. Analüüsitakse organismis toimuvat geenitehnoloogia tasandil. Osavõtt Tartu Ülikooli teaduskooli tööst, loodusprojektidest ja õppeprogrammidest.

Valikkursused:

  • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
  • Globaliseeruv maailm: Aasia
  • Füüsika ja tehnika
  • Rakendusbioloogia
  • Looduspraktika
  • Praktiline keemia
  • Inimene ja tervis
  • Kaardiõpetus
  • Joonestamine