Humanitaar

Humanitaarsuundeesmärgiks arendada loovust ja kirjutamisoskust, laiendada silmaringi ja maailma mõistmist. Süvendatult tegeletakse praktilise eesti keele, kirjandusteoste analüüsi ja tõlgendamisega, draama-, teksti- ning meedia-õpetusega, toimuvad loomingulised ja uurimuslikud kunstiprojektid ja õppekäigud, tasemeõpe (B1, B2) inglise, saksa ja vene keeles. Võimalus valida ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse lisakursusi.

Valikkursused:

 • Meedia praktiline kursus
 • Kirjandus ja müüt /film / ühiskond
 • Draama ja teater
 • Kultuurilugu
 • Paikkonna lugu ja kultuuriväärtused (saksa keeles)
 • Maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Lääne-Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide ajalugu XX sajandil
 • Suurbritannia ühiskond ja kultuur (inglise keeles)
 • Sõnavarakursus (inglise keeles)
 • Kaasaegse kirjanduse kursus (inglise keeles)