Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • Õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • Õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • Õpilase- õpilase suhete reguleerimine;
  • Õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • Õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega.
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

2018/2019 õpilasesindus:

Esinaine Saskia Mürk
Aseesinaised: Lisete Neevits ja Maarja-Liis Uri

6.AVioleta Jürgens
Ats-Artur Ploomipuu
6.BJörgen Järve
Lukas Müürsepp
6.CMihkel Esnar
Lisette Tammsalu
7.AJoel Järv
Laura Lajal
7.BBretty Harsija
Sharon Hein Rodrigues
7.CMarleen Mäeorg
Aleksandra Nikolajeva
8.ARiika Seeba
Kasper Suur
8.BKetlin Kolossov
8.CKarl-Georg Ploom
Patrick Raba
9.AAnnaliisa Plato
9.BMihkel Markus Miks
Kertu Orin
9.CLisete Neevits
10.AIndria-Kristine Ilves
Karola Karu
10.BCarlota Melisa Dõrda
Ülleri Kärner
11.ASaskia Mürk
Laura Rämman
11.BKelli Möksi
Maarja-Liis Uri
12.AAulika Ellermaa
12.BKristen Orin