Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • Õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • Õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • Õpilase- õpilase suhete reguleerimine;
  • Õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • Õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega.
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

2019/2020 õpilasesindus:

Esimees: Ken-Markus Üle
Aseesinaine: Simona Saal
Aseesimees: Erik Jõks

6.AMarcus A. Kikerpill
6.BRasmus Lepik
Kevin Parv
6.CVictoria Pärtelpoeg
Carolin Teider
6.DAnnaliisa Jalak
Gritt Kumari
7.AVioleta Jürgens
Mia Keres
7.BGretta Nikolajeva
Markus Villem
7.CLisette Tammsalu
Kristin Mölder
8.ALaura Lajal
Stella E.Saar
8.BKarinee-L. Helme
8.CMarleen Mäeorg
Aleksandra Nikolajeva
9.ARiika Seeba
Kasper Suur
9.BKetlin Kolossov
9.CManfred Kukk
Oliver Roio
10.AKätriin Lipson
Grete Muni
Lisete Neevits
Ken-M. Üle
10.BHanna-L. Reiljan
Simona Saal
11.AIndria-K. Ilves
Karola Karu
11.BAnnika Linnaste
12.AErik Jõks
Saskia Mürk
12.BKelli Möksi
Maarja-L. Uri