Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • Õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • Õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • Õpilase- õpilase suhete reguleerimine;
  • Õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • Õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega.
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

2017/2018 õpilasesindus:

Õpilasesinduse esinaineKristen Orin11. b
Õpilasesinduse aseesinaineAulika Ellermaa11. a
 Õpilasesinduse liikmed:Romet Tehvand 6. a
Karl-Romet Ainso6. a
Bretty Harsija6. b
Gregon Henrik Raud6. b
Marleen Mäeorg6. c
Aleksandra Nikolajeva6. c
Kasper Suur7. a
Riika Seeba7. a
Ketlin Kolossov7. b
Manfred Kukk7. c
Patrick Raba7. c
Annaliisa Plato8. a
Grete-Anete Karpov8. a
Dzesika Zagrebelnaja8. b
Kertu Orin8. b
Lisete Neevits8. c
Vahur Pärnapuu8. c
Indria-Kristine Ilves9. a
Liisi Hinto9. a
Annika Linnaste9. b
Simon Pärn9. b
Katriin Kangro9. c
Lota Nurme9. c
Maria Tamm10. a
Saskia Mürk, Laura Rämman10. a
Maarja-Liis Uri10. b
Kelli Möksi, Markus Huul, Rene Venturini10. b
Aulika Ellermaa,11. a
Kristo Korela11. a
Kristen Orin11. b
Lauri Jürgenson11. b
Albert Männiste12. a
Susan Sasorin12. b