Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • Õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • Õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • Õpilase- õpilase suhete reguleerimine;
  • Õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • Õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega.
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

2016/2017 õpilasesindus:

Õpilasesinduse esinaineSusan Sasorin11. b
Õpilasesinduse aseesinaineMaarja-Liis Uri9. c
Õpilasesinduse aseesimeesAlbert Männiste11. b
Õpilasesinduse liikmed:Riika Seeba6. a
Kasper Suur6. a
Ketlin Kolossov6. b
Hanna-Lizette Lääts6. b
Marielle Särel6. c
Anete Oolo6. c
Annaliisa Plato7. a
Grete Anete Karpov7. a
Marianne Kivi7. b
Oliver-Markus Vulf7. b
Lisete Neevits7. c
Urmo Roosipuu7. c
Reena Seeba8. a
Indria-Kristiine Ilves8. a
Oskar Pukk8. b
Mariel Pungar8. b
Henry Rosin8. c
Roland Rait Robam8. c
Alex Kolsar9. a
An Priks9. a
Merilin Miks9. b
Erki Haav9. b
Mihkel Marius Jezierski9. c
Kristle Uibo10. a
Aulika Ellermaa10. a
Kristen Orin10. b
Giisela Sprenk10. b
Jarlis Kütt11. b
Pilleriin Vesi12. a
Grete Pall12. a
Daria Strelovskaya12. b
Jan Keron Kalm12. b