Vastuvõtukatsed 10. klassi (2017/2018 õ.a)

Hea tulevane 10. klassi õpilane!

Palun kinnita vabas vormis e-posti aadressile kool@yle.edu.ee hiljemalt 08. maiks 2017.a. enda soov asuda või mitte asuda õppima Ülenurme Gümnaasiumisse.

Vastuvõetud õpilaste nimekiri asub SIIN

Ootel olevate õpilaste nimekiri vabade kohtade tekkimisel asub SIIN

Nimekirjad on koostatud tähestikulises järjekorras!

_________________________________________________
2017/2018. õppeaastaks komplekteeritakse kuni kolm kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega:

2017/2018. õppeaastaks komplekteeritakse 10. klasside õpilaskond vastuvõtukatsete (testide tulemused + vestlus) ja põhikooli tulemuste alusel.

Vastuvõtukatsetel Ülenurme Gümnaasiumisse täidab õpilane A-võõrkeele, matemaatika ja eesti keele testid.
Kehalised katsed (kehalised võimed, korvpall) spordisuunda kandideerijatele on samal päeval peale testide sooritamist (kaasa spordiriided ja -jalatsid).

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Õpilane osaleb vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused ja 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa.

Katsetele oodatakse õpilasi, kelle 9. klassi tunnistusel õppeainete veerandihinded ja käitumishinne on vähemalt rahuldavad.