Töökuulutus

Seoses õpilaste arvu suurenemisega kuulutab Ülenurme Gümnaasium välja konkursi järgmiste (1,0) ametikohtade täitmiseks:

  • inglise keel
  • kehaline kasvatus
  • klassiõpetaja
  • väikeklassi õpetaja
  • pikapäevarühma õpetaja

tööle asumisega alates  27.08.2018.a.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 25.05.2018.a kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonil 7502 620.