Dokumentide vastuvõtt 10.klassi

Hea tulevane 10. klassi õpilane!

Ülenurme Gümnaasium võtab kümnendasse klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente vastu ajavahemikul 20. juuni – 30. juuni 2017. a, tööpäeviti 9.00 – 14.00

Õpilane, kes arvatakse 10. klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist
  • 2 fotot 3 x 4 cm