Dokumentide vastuvõtt 10.klassi

2018/2019. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Kool võtab kümnendasse klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente vastu ajavahemikul 20.06. – 29.06.2018 (tööpäeviti 9.00 – 14.00).

Õpilane, kes arvatakse 10.klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele (kohapeal täites või väljaprinditav SIIN);
  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe foto 3 x 4 cm.

Lisainfo telefonil 7502 620

Vastuvõetud õpilasi on teavitatud kirjalikult e-maili teel.
Vabad õppekohad selguvad 15.augustil.