TÜ teaduskool

Teaduskoolist

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldatakse süstemaatilist õpet üle Eesti. Tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

Teaduskool:

  • Pakub 7.-12. klasside õpilastele kursusi keemiast, füüsikast, bioloogiast, matemaatikast, informaatikast, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnast.
  • Korraldab üle-eestilisi olümpiaade ja ainevõistlusi.
  • Pakub koolidele võimalust tellida oma õpilastele füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid ja uurimislabori programmi.
  • Õpetajad saavad kasutada teaduskooli kõrgetasemelisi ja kvaliteetseid õppematerjale õppetöö läbiviimisel.
  • Aitab leida asjatundlikke juhendajaid iseseisvate uurimustööde läbiviimiseks.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused õpilastele 2018.-2019. õppeaastal

Matemaatika
Füüsika ja astronoomia
Keemia
Informaatika
Bioloogia ja meditsiin
Loodusteadused
Humanitaaria
Sotsiaalia