Koolileht

Koolileht

Ülenurme Gümnaasiumis on koolileht ilmunud eesti keele ja kirjanduse õpetaja Piret Rannasti juhendamisel juba üle 20 aasta ning koostöös Ülenurme Vallavalitsusega nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal kättesaadav vallalehe vahel alates aastast 2008. Koolilehes leidub tagasipeegeldusi erinevatele koolisisestele sündmustele ning annab ülevaate erinevatest andekatest Ülenurme Gümnaasiumi õpilastest. Artikleid kirjutavad erinevad õpilased, kes käivad koolilehe ringis või õpilased, kes osalevad sündmustel, millest hiljem kirjutada tuleks. Koolileht ilmub kord kvartalis.

aasta 2017aasta 2016aasta 2015aasta 2014
1. väljaanne1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne
2. väljaanne2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne
3. väljaanne3. väljaanne 3. väljaanne  3. väljaanne
 4. väljaanne  4. väljaanne
aasta 2013aasta 2012 aasta 2011  aasta 2010 aasta 2009   aasta 2008
 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne  1. väljaanne  1. väljaanne
 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne  2. väljaanne  2. väljaanne
 3. väljaanne  3. väljaanne  3. väljaanne
  4. väljaanne  4. väljaanne