Koolileht

Koolileht

Ülenurme Gümnaasiumis on koolileht ilmunud eesti keele ja kirjanduse õpetaja Piret Rannasti juhendamisel juba üle 20 aasta ning koostöös Ülenurme Vallavalitsusega nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal kättesaadav vallalehe vahel alates aastast 2008. Koolilehes leidub tagasipeegeldusi erinevatele koolisisestele sündmustele ning annab ülevaate erinevatest andekatest Ülenurme Gümnaasiumi õpilastest. Artikleid kirjutavad erinevad õpilased, kes käivad koolilehe ringis või õpilased, kes osalevad sündmustel, millest hiljem kirjutada tuleks. Koolileht ilmub kord kvartalis.

aasta 2016  aasta 2015  aasta 2014  aasta 2013 aasta 2012  aasta 2011 
 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne
 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne
 3. väljaanne 3. väljaanne 3. väljaanne 3. väljaanne
 4. väljaanne 4. väljaanne 4. väljaanne
aasta 2010aasta 2009   aasta 2008
1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne
2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne
 3. väljaanne
 4. väljaanne