Pikapäevarühma töökorraldus

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete täitmisel  ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma töökorraldus